logiciel como localizar celular roubado pelo avg como rastrear un celular en android whatsapp spy hack tool mobile
titulinis kontaktai

 

Kas gali pirkti prekes ir paslaugas išsimokėtinai?

 

Sutartis gali būti sudaroma su Gavėjais – fiziniais asmenimis, Lietuvos Respublikos piliečiais arba turinčiais Leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, kuriems sutarties sudarymo metu yra 21-eri  metai:

 

1. turinčiais nuolatinę darbo vietą, pasibaigus bandomajam laikotarpiui,

2. pensininkais,

3. neįgaliaisiais,

4. IĮ savininkais,

5. ūkininkais,

6. dirbančiais pagal verslo liudijimą,

7. pareigūnais,

8. advokatais, notarais, antstoliais ir jų padėjėjais bei notarų ir antstolių atstovais;

9. neturinčiais skolų.

 

Kreditorius, tikrindamas  Gavėjo mokumą, tikrina Gavėjo duomenis duomenų bazėse ir atkreipia dėmesį į tai, ar:

 

- Gavėjas yra nuo 21-erių  iki 70-ies  metų amžiaus;

- Gavėjas yra LR pilietis arba rezidentas;

- Gavėjas neturi uždelstų kitų kreditų ar įsipareigojimų, mokėjimų;

- Gavėjas neturi negrąžinto ar uždelsto UAB „Lateko lizingas“ kredito;

- Gavėjas turi nuolatines pajamas ir patikimą kredito istoriją;

- Gavėjo įsipareigojimai neviršija 50 procentų Gavėjo grynųjų pajamų;

 

Sutartis negali būti sudaroma su:

 

1. asmeniu, gaunančiu tik pašalpas;

2. asmeniu, turinčiu Leidimą laikinai gyventi Lietuvoje arba Darbo vizą;

3. asmeniu, kuris nėra deklaravęs konkrečios gyvenamosios vietos;

4. asmeniu, jeigu kyla abejonių dėl jo veiksnumo arba sutarties sudarymo metu jis yra tokios būsenos, dėl   kurios negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti;

5. asmeniu, gaunančiu pajamas, mažesnes negu pusė nustatyto minimalaus darbo užmokesčio per mėnesį.
Esant mažesnėms pajamoms, reikia pateikti dokumentus, liudijančius papildomų pajamų gavimą.

6. asmeniu, turinčiu finansinių įsipareigojimų skirtingoms finansinėms bendrovėms, jeigu visų įsipareigojimų mėnesinių įmokų suma yra didesnė kaip 50 procentų Gavėjo grynųjų pinigų.

 

Reikalingi dokumentai ir reikalavimai:

 

TURINTIEMS NUOLATINĘ DARBO VIETĄ (pasibaigus bandomajam laikotarpiui):

galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar/ir Asmens tapatybės kortelė ar/ir naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas (arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje).


PENSININKAMS:

1. galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar/ir Asmens tapatybės kortelė ar/ir naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas (arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);

2. pensininko pažymėjimas.


NEĮGALIESIEMS:

1. galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar/ir Asmens tapatybės kortelė ar/ir naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas (arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);

2. darbingumo lygio pažyma (Invalido pažymėjimas) (Darbingumo lygio pažymos galiojimo laikas – ne trumpesnis kaip paskolos sutartyje numatyta galutinė atsiskaitymo data).

 

ŪKININKAMS:

1. galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar/ir Asmens tapatybės kortelė ar/ir naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas (arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje).

2. ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas;

3. dokumentai, įrodantys ūkininko pajamas (pajamų deklaracija arba kvitų už parduotą produkciją kopijos, arba pažyma iš įmonės, kuriai parduodama produkcija).

 

DIRBANTIEMS PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ :

1. galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar/ir Asmens tapatybės kortelė ar/ir naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas (arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);

2. galiojantis verslo liudijimas;

3. pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus arba einamųjų metų praėjusį ketvirtį su VMI spaudu, liudijančiu jos pateikimą VMI.

 

IĮ SAVININKAMS:

1. galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar/ir Asmens tapatybės kortelė ar/ir naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas (arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);

2. įmonės registravimo pažymėjimas;

3. įmonės pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus arba einamųjų metų praėjusį ketvirtį su VMI spaudu, liudijančiu jos pateikimą VMI.

 

PAREIGŪNAMS:

1. galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar/ir Asmens tapatybės kortelė ar/ir naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas (arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);

2. pareigūno pažymėjimas arba pažyma apie pajamas.

 

ADVOKATAMS, NOTARAMS, ANTSTOLIAMS IR JŲ PADĖJĖJAMS BEI NOTARŲ IR ANTSTOLIŲ ATSTOVAMS:

1. galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar/ir Asmens tapatybės kortelė ar/ir naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas (arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);

2. pažymėjimas;

3. pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus arba einamųjų metų praėjusį ketvirtį su VMI spaudu, liudijančiu jos pateikimą VMI/pažyma apie pajamas iš darbovietės.